גרפים של מהירות ומרחק בין טסלה רודסטֵר לגופים אחרים

הגדרות הגרפים

גופים

תאריכים


יחידות מרחק

יחידות מהירות

מרחק בין טסלה רודסטר לגופים הנבחרים

מהירות של טסלה רודסטר ביחס לגופים הנבחרים

הערה: פרמטרי המסלול הנוכחיים מבוססים על פתרון אסטרודינמי מס' 10 מ-27 למרץ 2018 של NASA/JPL HORIZONS. עם הזמן השגיאה שבין המסלול המחושב למסלול האמיתי צפויה לגדול עקב השפעות של גורמים נוספים, כמו לחץ קרני השמש, קרינה אנפרא-אדומה ועוד.