טבלת פרמטרי המסלול של טסלה רודסטר

הטבלה מראה את אלמנטי המסלול של הרודסטר ל-10 ימים האחרונים ו-10 ימים הבאים. הנתונים נלקחו ממערכת JPL Horizon. ניתן להוריד את כל הנתונים מרגע השיגור בקישות בסוף העמוד.

עדכון אחרון: 23 באפריל 2024

Epoch, JD תאריך UTC חצי ציר הארוך, AU אקסצנטריות נטיית מסלול, ° אורך הקשר העולה, ° אורך הפריאפסיס, ° אנומליה ממוצעת, ° אנומליה אמיתית, °
2464436.73434 2035-04-19 05:37:26 1.325313962984 0.25591503690056 1.0737669848641 316.80045452644 177.89825115403 99.302874432786 125.84571762087
2464437.73434 2035-04-20 05:37:26 1.3253424456387 0.25591671183977 1.0736994047946 316.80579538586 177.89802607798 99.942254371152 126.35627856398
2464438.73434 2035-04-21 05:37:26 1.3253855114569 0.25591326125285 1.0735713344429 316.81572925508 177.89564589577 100.57910116171 126.86216391843
2464439.73434 2035-04-22 05:37:26 1.3254422324021 0.25590103276158 1.0733689228755 316.83114787419 177.88990692996 101.21418570368 127.36371881555
2464440.73434 2035-04-23 05:37:26 1.325501407508 0.25588047596827 1.0731232120898 316.84953832491 177.88130521263 101.84998055474 127.86299154124
2464441.73434 2035-04-24 05:37:26 1.3255496455441 0.25585751832617 1.0728952266652 316.86630672647 177.87224052405 102.48860421468 128.36220388961
2464442.73434 2035-04-25 05:37:26 1.32558299807 0.2558374716129 1.072718712179 316.87906289442 177.86460443173 103.13012387152 128.86187974869
להוריד קובץ CSV

הערה: פרמטרי המסלול הנוכחיים מבוססים על פתרון אסטרודינמי מס' 10 מ-27 למרץ 2018 של NASA/JPL HORIZONS. עם הזמן השגיאה שבין המסלול המחושב למסלול האמיתי צפויה לגדול עקב השפעות של גורמים נוספים, כמו לחץ קרני השמש, קרינה אנפרא-אדומה ועוד.